יום שישי

Cliford Holiday in Haifa

Cliford Holiday in Haifa 1930

רחוב העצמאות ,חיפה.

אין תגובות: